Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2021/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, p. +35 8295160170

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat: - ministeri Kurvinen 15.-16.7.2021 - ministeri Harakka 15.7.2021

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.