Valtioneuvoston asetus STM/2021/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 029 5163593

Asia

Asetuksella on tarkoitus muuttaa valtakunnallisia seulontaohjelmia koskevaa asetuksen 2 §:ä siten, että kohdunkaulasyövän seulonta laajennettaisiin koskemaan viiden vuoden välein 30–65-vuotiaiden naisten ikäryhmää. Nykyinen valtakunnallinen seulontaohjelma ulottuu 30–64-vuotiaisiin naisiin. Osassa kuntia 65-vuotiaat on kuitenkin sisällytetty ylimääräisenä ikäryhmänä seulontaohjelmaan. Asetuksella on tarkoitus lisäksi sisällyttää seulontaohjelmaan uutena seulontana miesten ja naisten suolistosyövän seulonta kahden vuoden välein ikäryhmissä 56–74 vuotta. Osa kunnista on tarjonnut suolistosyöpäseulontaa osana vuonna 2019 käynnistynyttä pilottia. Suolistosyövän seulontaohjelma on syytä aloittaa asteittain, jotta palvelujärjestelmä pystyy sopeuttamaan toimintansa uuteen tehtävään, erityisesti tarvittaviin tähystystutkimuksiin. Seulontaan kutsuttaisiin henkilön täyttäessä parillisia vuosia, joka on pilotissa käytössä ollut käytäntö. Asteittainen aloitus turvaa tähystystoiminnan riittävyyden ohella myös seulonnan vaikuttavuuden arvioinnin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Valtion julkisen talouden suunnitelmassa on vuodesta 2022 alkaen varattu seulontaohjelman laajentamiseen 10 miljoonaa euroa. Suolistosyöpien aikaisempi havaitseminen seulontojen avulla vähentää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä terveydenhuollon kustannuksia. Tulevien vuosien lisärahoitusta arvioidaan osana valtion talouden kehysten suunnittelua. Kohdunkaulasyövän seulonnan laajentamisen taloudelliset vaikutukset sisältäisivät noin 36 000 65-vuotiaan naisen kutsuminen seulontaan ja se maksaisi välittöminä seulonta- ja jatkotutkimuskustannuksina vuodessa noin 1,1 miljoonaa euroa. Kustannusten ei odoteta nousevan. Suolistosyövän seulonnan valtakunnalliset bruttokustannuslaskelmat, joissa huomioitu vuotuiset 3 % hintojen nousun kustannukset jatkotutkimukset mukaan lukien, esitetään alla. Laskelma perustuu seulontatoiminnan asteittaiseen laajenemiseen ikäryhmäkohtaisesti kunakin seulontavuonna: noin 8,9 milj. € vuonna 2022 (60–68-vuotiaat) noin 11,0 milj. € vuonna 2023 (60–70-vuotiaat) noin 11,2 milj. € vuonna 2024 noin 13,4 milj. € vuonna 2025 (60–72-vuotiaat) noin 13,7 milj. € vuonna 2026 noin 16,0 milj. € vuonna 2027 (60–74-vuotiaat) noin 16,4 milj. € vuonna 2028 noin 18,6 milj. € vuonna 2029 (58–74-vuotiaat) noin 19,0 milj. € vuonna 2030 noin 21,5 milj. € vuonna 2031 (56–74-vuotiaat) Muutos lisäisi kansalaisten tasavertaisuutta palvelujen saamisessa ja painopisteen siirtämistä raskaista korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.