Viran täyttäminen OM/2021/102

« Tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti, käräjätuomari Jaana Annika Helander ja hovioikeudenneuvos Kati Maaria Lavi-Waltari

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Timo Pekka Vilhelm Vuojolahden 1.1.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Jaana Annika Helanderin 1.1.2022 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Kati Maaria Lavi-Waltarin 1.1.2022 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Kirjeet oikeusministeriölle 12.7.2021 ja 15.2.2021 *
  2. Muistio 17.8.2021 *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  4. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.