Viran täyttäminen OM/2021/102

« Tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti, käräjätuomari Jaana Annika Helander ja hovioikeudenneuvos Kati Maaria Lavi-Waltari

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Timo Pekka Vilhelm Vuojolahden 1.1.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Jaana Annika Helanderin 1.1.2022 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Kati Maaria Lavi-Waltarin 1.1.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Kirjeet oikeusministeriölle 12.7.2021 ja 15.2.2021 *
  2. Muistio 17.8.2021 *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  4. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.