Viran täyttäminen OM/2021/110

« Tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Pekka Ilari Nissilä Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Maria Johanna Jokinen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Pekka Ilari Nissilän 1.10.2021 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Maria Johanna Jokisen 1.10.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.