Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2021/43

« Tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00

Puolustusministeriö

Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 029 5140431
Asia

a) Prikaatikenraali Tuomo Väinö Petter Revon määrääminen Pääesikunnassa erityistehtävään 1.10.2021 lukien b) prikaatikenraali Kari Juhani Nisulan määrääminen Puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien c) kommodori Janne Ilmari Huuskon nimittäminen amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026 ja määrääminen Pääesikunnan valmiuspäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää prikaatikenraali Tuomo Väinö Petter Revon Pääesikunnassa erityistehtävään 1.10.2021 lukien määrää prikaatikenraali Kari Juhani Nisulan Puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien ja nimittää kommodori Janne Ilmari Huuskon amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026 ja määrää hänet Pääesikunnan valmiuspäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.