Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2021/43

« Tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00

Puolustusministeriö

Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

a) Prikaatikenraali Tuomo Väinö Petter Revon määrääminen Pääesikunnassa erityistehtävään 1.10.2021 lukien b) prikaatikenraali Kari Juhani Nisulan määrääminen Puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien c) kommodori Janne Ilmari Huuskon nimittäminen amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026 ja määrääminen Pääesikunnan valmiuspäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää prikaatikenraali Tuomo Väinö Petter Revon Pääesikunnassa erityistehtävään 1.10.2021 lukien määrää prikaatikenraali Kari Juhani Nisulan Puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien ja nimittää kommodori Janne Ilmari Huuskon amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026 ja määrää hänet Pääesikunnan valmiuspäällikön tehtävään 1.1.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.