Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2021/56

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 51/2021 vp; EV 102/2021 vp)

HE 51/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, p. 029 5351158
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen