Ahvenanmaan maakuntalait OM/2021/105

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 3. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 4. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 5. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 6. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 7. Landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen 8. Landskapslag om ändring av 4 § ordningslagen för landskapet Åland

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistan 7 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan 9 §:n osalta ja 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa olevan 9 §: ään kohdistuvan viittauksen osalta sekä muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen