Eduskunnan kirjelmä UM/2021/119

« Tasavallan presidentin esittely 20.8.2021 18.10

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle (EK 24/2021 vp; VNS 7/2021 vp)

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kaija Suvanto, Oikeuspäällikkö p.029 5351159
Asia
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen