Eduskunnan kirjelmä UM/2021/119

« Tasavallan presidentin esittely 20.8.2021 18.10

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle (EK 24/2021 vp; VNS 7/2021 vp)

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Oikeuspäällikkö Kaija Suvanto, p. 029 5351159

Asia

Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle merkittäväksi pöytäkirjaan

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.