Kansainvälinen apu UM/2021/120

« Tasavallan presidentin esittely 20.8.2021 18.10

Ulkoministeriö

Puolustusvoimien joukon lähettäminen Kabulin lentokentän alueelle.

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kaija Suvanto, Oikeuspäällikkö p.029 5351159
Asia
Suomi lähettää Puolustusvoimien joukon Kabulin lentokentän alueelle Afganistanista Suomeen 13.8.2021 ja 15.8.2021 valtioneuvoston yleisistunnon ulkomaalaislain 93 §:n nojalla tekemien päätösten ja konsulipalvelulain perusteella evakuoitavien henkilöjen suojaamiseksi ja Suomen evakuointioperaatiota suorittavien siviilihenkilöiden tueksi.
Esitys
Tasavallan presidentti päättää, että Suomi lähettää Puolustusvoimien joukon Kabulin lentokentän alueelle Afganistanista Suomeen 13.8.2021 ja 15.8.2021 valtioneuvoston yleisistunnon ulkomaalaislain 93 §:n nojalla tekemien päätösten ja konsulipalvelulain perusteella evakuoitavien henkilöiden suojaamiseksi ja Suomen evakuointioperaatiota suorittavien siviilihenkilöiden tueksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio