Kansainvälinen apu UM/2021/120

« Tasavallan presidentin esittely 20.8.2021 18.10

Ulkoministeriö

Puolustusvoimien joukon lähettäminen Kabulin lentokentän alueelle.

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Oikeuspäällikkö Kaija Suvanto, p. 029 5351159

Asia

Suomi lähettää Puolustusvoimien joukon Kabulin lentokentän alueelle Afganistanista Suomeen 13.8.2021 ja 15.8.2021 valtioneuvoston yleisistunnon ulkomaalaislain 93 §:n nojalla tekemien päätösten ja konsulipalvelulain perusteella evakuoitavien henkilöjen suojaamiseksi ja Suomen evakuointioperaatiota suorittavien siviilihenkilöiden tueksi.

Esitys

Tasavallan presidentti päättää, että Suomi lähettää Puolustusvoimien joukon Kabulin lentokentän alueelle Afganistanista Suomeen 13.8.2021 ja 15.8.2021 valtioneuvoston yleisistunnon ulkomaalaislain 93 §:n nojalla tekemien päätösten ja konsulipalvelulain perusteella evakuoitavien henkilöiden suojaamiseksi ja Suomen evakuointioperaatiota suorittavien siviilihenkilöiden tueksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.