Valtion avustusten myöntäminen TEM/2021/129

« Raha-asiainvaliokunta 2.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen Suomen Energiavarasto Oy:lle

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Teollisuusneuvos Pekka Grönlund, p. +35 8295064815

Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntäisi Suomen Energiavarasto Oy:lle Pyhäjärvelle suunniteltua pumppuvoimalaitosinvestointia varten vuoden 2021 talousarvion momentilta 32.20.41 vuodelta 2020 uusitusta myöntövaltuudesta valtionavustusta 26,3 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 21 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Energiatuki 26,3 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 21 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, maksettaisiin momentin 32.20.41 määrärahasta hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2022-2025. Pumppuvoimalaitoksen kokonaisinvestointi on noin 125 miljoonaa euroa. MUUT: Pumppuvoimalaitos toimisi eräänlaisena energiavarastona. Sähkön hinnan ollessa matala vettä pumpattaisiin yläaltaaseen, ja sähkön hinnan ollessa korkea laitos toimii vesivoimalaitoksen kaltaisesti tuottaen sähköä verkkoon. Pumppuvoimalaitos olisi ensimmäinen Suomessa ja energiavarastona kokoluokaltaan poikkeuksellisen suuri. Siten hanke katsotaan uuden teknologian hankkeeksi. Hakijan arvion mukaan CO2-päästöt vähenisivät hankkeen seurauksena noin 202 000 tonnia vuodessa. Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on hakijan arvion mukaan noin 600 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 5-20 henkilöä.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.