Valtuutus LVM/2021/101

« Tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan, Qatarin valtion, Tunisian tasavallan sekä Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ylitarkastaja, esittelijä Helinä Teittinen, p. 029 5342017
Asia
Suurlähettiläs, pysyvä edustaja Markku Keinäselle tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Reetta Härönojalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus, Qatarin valtion sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen lentoliikennesopimus, Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimus sekä Ukrainan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs, pysyvä edustaja Markku Keinäsen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Reetta Härönojan allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan, Qatarin valtion, Tunisian tasavallan sekä Ukrainan väliset lentoliikennesopimukset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen