Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2021/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770
Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 21.12.2010) mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingin kaupungissa Kata-janokalla sijaitseva 2 918 m2 tontti rakennuksineen kiinteistöstä 91-8-186-5 NSF IV Fin NewCo 28 Oy:lle 12,1 milj. euron kauppahinnalla ja muutoin määräämillään ehdoilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Valtiolla ei ole käyttöä kohteelle, eikä se kuulu strategisesti tärkeisiin kohteisiin, joten sen myynti on perusteltua. Taloudelliset: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen