Vientiluvan myöntäminen PLM/2021/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Corelase Oy:lle Isoon-Britanniaan

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Frans Peltonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140021
Asia
Vientiluvan nojalla Corelase Oy saisi viedä 44 kappaletta kuitulasereita (2um QSM) 30.6.2024 mennessä Isoon-Britanniaan Leonardo MW Ltd:lle.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Corelase Oy:lle Isoon-Britanniaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen