Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 VN 102/2021

Istunnon ajankohta 16.9.2021 13.00

16.9.2021 13.45 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.