Tehtävään määrääminen OM/2021/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden valtioneuvoston esittelijän määrääminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos p.029 5150456
Asia
Valtiovarainministeriö on esittänyt, että Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijäksi valtioneuvostossa määrättäisiin valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, ja että Majasen estyneenä ollessa hänen ensimmäisenä sijaisenaan toimisi budjettineuvos Petri Syrjänen ja toisena sijaisenaan budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew. Ahvenanmaan maakunnan hallitusta on kuultu.
Esitys
Valtioneuvosto määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijäksi valtioneuvostossa sekä budjettineuvos Petri Syrjäsen toimimaan hänen ensimmäisenä ja budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlewin hänen toisena sijaisenaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio