Valtioneuvoston asetus STM/2021/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetusta muutettaisiin epidemian eri vaiheissa olevien alueiden (Etelä-Pohjanmaan maakunta, Kainuun maakunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri) muutosten osalta. 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Etelä-Pohjanmaan maakunnasta poistettaisiin asiakkaiden liikkumista koskeva rajoitus sisätiloissa ja pakollinen istumapaikkavaatimus ulkotiloissa. 4 §:ssä säädettyjen ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitusten piiristä poistettaisiin Kainuun maakunta ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitetaan sisätiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Etelä-Pohjanmaan maakunnasta nämä rajoitukset poistettaisiin ulkotiloista. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa otettaisiin käyttöön 4 §:n 4 momentissa säädetty rajoitus, jonka mukaan anniskelu sallitaan kello 1:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-2. Kainuun maakunnasta ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä poistettaisiin anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan viipymättä eli 17.9.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Ehdotetut rajoitukset vaikuttavat positiivisesti Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan viikoittain ja rajoituksia muutetaan alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen