Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2021/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Aalto, Hallitussihteeri p.029 5163125
Asia
Alli Tiensuu on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi ekonomisti Tytti Naukkarinen. Hanna-Maija Kause on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi työmarkkinaekonomisti Eugen Koev. Varajäseneksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Alli Tiensuulle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä 16 päivästä syyskuuta 2021 alkaen ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti Tytti Naukkarisen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka Valtioneuvosto myöntää eron Hanna-Maija Kauselle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä 16 päivästä syyskuuta 2021 alkaen ja nimittää hänen tilalleen työmarkkinaekonomisti Eugen Koevin muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio