Viran täyttäminen OM/2021/115

« Tasavallan presidentin esittely 24.9.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Jani Petteri Taskila Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marjo Liisa Katariina Wenho, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jussi Erno Olavi Kyllönen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari Olli Matti Johannes Rautsi

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Jani Petteri Taskilan 1.11.2021 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Marjo Liisa Katariina Wenhon 1.10.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Jussi Erno Olavi Kyllösen 1.10.2021 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Olli Matti Johannes Rautsin 1.10.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.