Viran täyttäminen OM/2021/116

« Tasavallan presidentin esittely 24.9.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Helena Orvokki Karlsson Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Esko Johannes Urpio

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Helena Orvokki Karlssonin 1.10.2021 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Esko Johannes Urpion 1.10.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.