Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/168

« Tasavallan presidentin esittely 24.9.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 120/2021 vp; EV 118/2021 vp)

HE 120/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Erityisasiantuntija Joni Rehunen, p. 029 5163435
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 27 päivänä syyskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen