Hallituksen esitys VM/2021/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 145/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Arpajaisverolakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka alennettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti 12 prosentista 5,5 prosenttiin, alennettaisiin väliaikaisesti 5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023. Toimenpiteellä jatkettaisiin rahapelien tuottojen turvaamista edunsaajille jatkamalla arpajaisverotuksen kevennystä. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Veikkaus Oy:n verovuosilta 2022 ja 2023 maksettavaksi tulevan arpajaisveron määrä alentuisi noin 80 miljoonalla eurolla, verrattuna siihen, että veroprosentin alentamista ei jatkettaisi. Yhtiön tuotto ja siitä edunsaajille avustuksina jaettavissa oleva määrä kasvaisi vastaavasti. Ålands Penningautomatföreningin arpajaisvero alenisi vastaavasti noin 6 miljoonalla eurolla. Vuositasolla arpajaisvero alenisi vajaalla 90 miljoonalla eurolla. Tilitysajoista johtuen vuoden 2022 kassakertymä alenisi noin 74 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 verokertymäksi arvioidaan noin 70 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen