Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 VN 106/2021

Istunnon ajankohta 27.9.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

27.9.2021 11.20 Päätösluettelo

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö