Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen MMM/2021/164

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Suurlähettiläs Mikael Antellille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Maria Forslundille myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS41 ja 42/2017) 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Mikael Antellin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Maria Forslundin tekemään kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.