Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/99

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp; EV 130/2021 vp)

HE 115/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342045
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen