Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp; EV 130/2021 vp)

HE 115/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342045
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen