Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp; EV 130/2021 vp)

HE 115/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ylitarkastaja, esittelijä Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 029 5342045
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.