Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp; EV 130/2021 vp)

HE 115/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 029 5342045

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä lokakuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.