Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/51

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 113/2021 vp; EV 139/2021 vp)

HE 113/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330397
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen