Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/77

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 94/2021 vp; EV 138/2021vp)

HE 94/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Mari Leinonen, Hallitussihteeri p.029 5163509
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta ja lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen