Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/77

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 94/2021 vp; EV 138/2021vp)

HE 94/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Mari Leinonen, p. 029 5163509

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta ja lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.