Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/50

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 153/2021 vp; EV 136/2021 vp)

HE 153/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta, lain jätelain muuttamisesta sekä lain EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen