Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/50

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 153/2021 vp; EV 136/2021 vp)

HE 153/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. +35 8295250244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta, lain jätelain muuttamisesta sekä lain EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.