Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/45

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

HE 111/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen