Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/45

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

HE 111/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, p. +35 8295250067

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.