Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/33

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 121/2021 vp, EV 144/2021 vp)

HE 121/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Pekka Virkamäki, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250073
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen