Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/33

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 121/2021 vp, EV 144/2021 vp)

HE 121/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki, p. +358 295 250 073

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.