Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 108/2021 vp, EV 131/2021 vp)

HE 108/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 050 4327320

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.