Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/125

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 107/2021 vp; EV 172/2021 vp)

HE 107/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Tuija Metsävainio, Hallitussihteeri p.029 5163449
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen