Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/173

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021 vp, EV 200/2021 vp)

HE 170/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. +358 295 163 185

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.