Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/129

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Helinä Teittinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342017
Asia
Johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsälle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuorelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Perun välinen lentoliikennesopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa johtavan erityisasiantuntijan Päivi Jämsän tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministerin valtiosihteerin Johanna Sumuvuoren allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen