Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/129

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Helinä Teittinen, p. 029 5342017

Asia

Johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsälle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuorelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Perun välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa johtavan erityisasiantuntijan Päivi Jämsän tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministerin valtiosihteerin Johanna Sumuvuoren allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.