Ohjelmat TEM/2021/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi Interreg Baltic Sea Region yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2021─2027

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia
Esitys koskee EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021─2027 Interreg Baltic Sea Region EAKR/Interreg -yhteistyöohjelmaa, johon Suomi osallistuu. Ohjelmaan osallistuvat maat, ohjelma-alueen rajaus, sisällölliset painopisteet, rahoitus sekä hallintojärjestelyt käyvät ilmi liiteaineistosta. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmiin osallistuvien maiden ja alueiden kesken.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen Euroopan komissiolle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavaksi Interreg Baltic Sea Region yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2021─2027 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ohjelman EAKR-rahoitus ohjelmakaudella on noin 250,9 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelmarahoitus koostuu julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta sekä ei-jäsenvaltioiden rahoituksesta. Suomen valtion rahoitusosuus Interreg-ohjelmille budjetoidaan valtion talousarvioon työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Interreg-ohjelmille (11 ohjelmaa) on varattu noin 121,0 milj. euroa valtion vastinrahoituksen myöntämisvaltuutta kaudelle 2021─2027. Rahoitus sisältyy vuoden 2021 talousarvioon, vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja vuosien 2022─2025 julkisen talouden suunnitelmaan. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Ohjelmasta on tehty strateginen ympäristövaikutusten arviointi (SEA).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen