Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/98

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 149/2021 vp; EV 145/2021 vp)

HE 149/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Juha Tervonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342070
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen