Tehtävään määrääminen OM/2021/147

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Tuomioistuinlain (673/2016) 6 luvun 2 §:n mukaan työtuomioistuimessa on neljätoista asiantuntijajäsentä, joista kahdeksan on työsuhteisiin ja neljä virkasuhteisiin perehtyneitä. Saman lain 17 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan asiantuntijajäsenille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet työtuomioistuimeen. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Työtuomioistuin on esittänyt, että työsuhteisiin ja virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseneksi ja asiantuntijajäsenten varajäseniksi määrätään jäljellä olevaksi toimikaudeksi valtiovarainministeriön ehdotuksen sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ensisijaisten ehdotusten mukaisesti 1. virkasuhteisiin perehtyneeksi asiantuntijajäseneksi, joka edustaa työnantajaetuja, hallitusneuvos Risto Lerssi, 2. virkasuhteisiin perehtyneen asiantuntijajäsenen varajäseneksi, joka edustaa työnantajaetuja, neuvottelupäällikkö Anne Kiiski ja 3. työsuhteisiin perehtyneen asiantuntijajäsenen varajäseneksi, joka edustaa työnantajaetuja, työmarkkinajohtaja Hanne Salonen.

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää työtuomioistuimeen virkasuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi asiantuntijajäseneksi hallitusneuvos Risto Lerssin, virkasuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi neuvottelupäällikkö Anne Kiisken ja työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi työmarkkinajohtaja Hanne Salosen, kaikki 1.12.2021 alkaen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun saakka.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Työtuomioistuimen esitys 21.10.2021 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.