Viran täyttäminen OM/2021/149

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Ville Pekka Härmä ja hallinto-oikeustuomari Anna-Riikka Hänninen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Ville Petteri Savela

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Ville Pekka Härmän 1.1.2022 lukien ja toiseksi täyttävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anna-Riikka Hännisen 1.1.2022 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Ville Petteri Savelan 1.12.2021 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.