Tasavallan presidentin asetus OM/2021/155

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista. Samalla kumotaan nykyinen tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista (548/2005). Koulutuksen arviointia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu voimassa olevan sopimusasetuksen voimaantulon jälkeen. Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettu laki (1295/2013) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Lailla perustettiin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus yhdistämällä Korkeakoulujen arviointineuvosto, Koulutuksen arviointineuvosto ja Opetushallituksessa toteutettu oppimistulosten arviointi. Uudistuksen myötä Korkeakoulujen arviointineuvosto lakkautettiin. Korkeakoulujen koulutuksen arviointia koskevan valtakunnan lainsäädännön muutoksen johdosta voimassa olevan sopimusasetuksen säännökset ovat vanhentuneita. Tämän vuoksi tarvitaan uusi sopimusasetus, joka heijastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja arviointirakennetta. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä joulukuuta 2021.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen Ahvenanmaalla suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen