Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/145

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (HE 114/2021 vp — EV 142/2021 vp )

HE 114/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen