Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2021/174

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Ulkoministeriö

Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Mikael Raivio, Lakimies, esittelijä p.029 5351392
Asia
Suurlähettiläs Päivi Kaukorannalle tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Päivi Kaukorannan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkisen allekirjoittamaan sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen