Eduskunnan kirjelmä UM/2021/168

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 antaman kertomuksen johdosta EK 32/2021 vp - K 4/2021 vp

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292
Asia
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on antanut eduskunnalle kertomuksen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 (K 4/2021). Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 4/2021 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 32/2021 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen