Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2021/182

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Ulkoministeriö

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen.

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Soili Kangaskorpi, Ulkoasiainneuvos p.029 5350008
Asia
Suurlähettiläs Pertti Ikoselle tai hänen estyneenä ollessaan yksikönpäällikkö Anu Vuori-Kiikerille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehty sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Pertti Ikosen tai hänen estyneenä ollessaan yksikönpäällikkö Anu Vuori-Kiikerin allekirjoittamaan Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen