Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/89

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2021 vp; EV 156/2021 vp)

HE 100/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Tuukka Taipale, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530523
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen