Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/109

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2021 vp; EV 128/2021 vp)

HE 110/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Tiina Heinonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530512
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sijoitusrahastolain muuttamisesta, lain vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta ja lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain sijoitusrahastolain muuttamisesta ja lain vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021 ja lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen