Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/91

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 99/2021 vp; EV 155/2021 vp)

HE 99/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jouni Sinivuori, Finanssineuvos p.+35 8295530463
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen