Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/126

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 117/2021 vp; EV 164/2021 vp)

HE 117/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Mirjami Tanner, p. +35 8295047167
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ydinvastuulain muuttamisesta ja lain ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen