Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/138

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp; EV 161/2021 vp)

HE 87/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain energian alkuperätakuista ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.