Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/138

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp; EV 161/2021 vp)

HE 87/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain energian alkuperätakuista ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen