Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/137

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 161/2021 vp; EV 158/2021 vp)

HE 161/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Krista Turunen, Hallitussihteeri p.+35 8295047178
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työaikalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen