Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/177

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 207/2021 vp; EV 183/2021 vp)

HE 207/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen